Studiedatabasen

2017/2018

1.2 Vigtige meddelelser om studiet

Studiemeddelelser fra Afdelingen for Uddannelse og Studerende kan findes på DTU Inside under ’Studiemeddelelser’. Studiemeddelelserne er vigtige, og DTU forudsætter, at de er kendt af de studerende. Studiemeddelelser kan også tilsendes pr. mail eller som rss feed. Læs mere om dette på DTU Inside under ’Studiemeddelelser’. Personlige meddelelser og afgørelser vedr. fx svar på dispensationsansøgning eller eksamensklage sendes til den studerendes studentermail (sxxxxxx@student.dtu.dk).

Institutterne sætter beskeder om undervisning op i den bygning, hvor der undervises, eller som meddelelser på DTU Inside.