Studiedatabasen

2017/2018

1.1 Studiekort

Studerende skal have et gyldigt studiekort. Den studerende får tilsendt et studiekort ved optagelse på DTU. Studiekortet er personligt og må ikke overdrages til andre. Studiekortet skal medbringes som legitimation ved eksamen, ved henvendelser i Studieinformationen og som adgangskort til DTU’s databarer.

Studiekortet bliver sendt til den studerendes folkeregisteradresse. Har man en udenlandsk adresse, vil man få en e-mail på sin studentermail, om hvor man kan hente sit studiekort.

Hvis man skal have adgang til institutternes lokaler, herunder laboratorier, skal man kontakte institutsekretæren, da der foreligger særlige regler vedr. adgang til laboratorier mm.

Password bestilles på: http://optag.dtu.dk/. Det giver adgang til computerne i databarer og DTU Inside. Passwordet må ikke videregives til andre.

Hvis den studerende mister sit studiekort, skal det spærres og et nyt bestilles via DTU Inside under ’ID kort (Adgangskort/Studiekort).