Studiedatabasen

2017/2018

6. Gæstestuderende

Diplomingeniør-, bachelor- eller kandidatstuderende fra en anden videregående uddannelsesinstitution 
Man kan følge kurser som gæstestuderende på DTU, hvis man er indskrevet som fuldtidsstuderende på en anden videregående uddannelse. For at blive indskrevet som gæstestuderende skal ens nuværende uddannelsesinstitution forhåndsgodkende, at man kan få DTU-kurserne meritoverført til sin nuværende uddannelse.

DTU’s kursusudbud fremgår af DTU’s hjemmeside www.kurser.dtu.dk.

Der gælder følgende specielle regler for gæstestuderende:

Adgangskrav
Som gæstestuderende skal man opfylde de almindelige adgangskrav til ingeniøruddannelserne. Hvis man har en udenlandsk eksamen, kræves det dog ikke, at man har bestået danskprøve for at blive optaget. Det er i stedet op til en selv at vurdere, om man har de fornødne dansk-/engelskkundskaber til at kunne følge undervisningen, men underviseren kan bortvise én fra undervisningen, hvis man hæmmer undervisningen pga. manglende faglige eller sproglige kundskaber.

Tilmelding til kurser
Man tilmelder sig som gæstestuderende på DTU elektronisk via DTU's hjemmeside her.

Der gælder følgende tilmeldingsfrister:

Efterårssemestret 2016:

13-ugers perioden: 15.7.2016 – 12.8.2016
3-ugers perioden: 15.11.2016 – 1.12.2016

Se i øvrigt tilmeldingsfrister på DTU's hjemmeside her.

Det gælder dog for udenlandske gæstestuderende (udvekslingsstuderende), at EU-borgere skal have meldt sig til DTU henholdsvis 1. november og 15. april, mens studerende fra lande uden for EU skal have meldt sig til DTU henholdsvis 15. oktober og 1. april. Udenlandske gæstestuderende optages kun gennem udvekslingsaftaler.

Pris
Deltagelse i kurser og eksamen er gratis for gæstestuderende.

Kurser
De fleste kurser er åbne for gæstestuderende. Man kan tilmelde sig alle kurser via DTU's kursusbase. Læreanstalternes Fælles Kurser følger en særlig tilmeldingsprocedure.

Lodtrækning
I en evt. lodtrækning om pladserne på et kursus med deltagerbegrænsning vil de rettidigt tilmeldte fuldtidsstuderende få plads før gæstestuderende.

Eksamen
Man kan kun deltage i en eksamen, hvis man er tilmeldt undervisningen i semestret umiddelbart forud. Ens undervisningstilmeldinger bliver overført som eksamenstilmeldinger ca. 14 dage inden tilmeldingsfristen til eksamen udløber. Hvis man dumper til en eksamen, har man samme rettigheder til reeksamen og sygeeksamen som heltidsstuderende. (Se afsnit 3. Regler for eksamen). Tilmelding til reeksamen kan ske ved at kontakte Studieinformationen i følgende perioder:

  • Vintereksamen: 15. oktober - 1. november
  • Sommereksamen: 1. april - 15. april