Studiedatabasen

2017/2018

2.3 Bindende kurser

Hvis en studerende ikke afmelder sig sit første eksamensforsøg i et kursus inden for fristen, er dette kursus bindende, og kurset er en del af den studerendes studieordning. Kurset skal således bestås, for at den studerende kan gennemføre uddannelsen. Se frister for eksamenstilmelding og -afmelding på DTU Inside under 'Til- og afmeldingsfrister' under 'Eksamen'.

Har den studerende sidst deltaget i eksamen i et kursus før september 2015, er kurset dog ikke bindende, medmindre den studerende tilmelder sig eksamen i kurset igen.